Όταν το παιδί μας μάς ζητάει να το πάρουμε από την κατακήνωση