Πες μας τι σε απασχολεί

Απάντησε παρακάτω μερικές ερωτήσεις για το θέμα που σε απασχολεί στην οικογένειά σου

01

Χρειάζομαι υποστήριξη για ένα ζήτημα

Με τις οθόνες

Με το θηλασμό

Με τον ύπνο

Με το φαγητό

Με την τουαλέτα

Με τη συμπεριφορά του παιδιού μου

Με την οριοθέτηση

Με την κοινωνικότητα του παιδιού μου

Με τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού μου

Με τις αδερφικές σχέσεις

Με τον/τη σύντροφό μου στη διαπαιδαγώγηση

Οικογενειακής κρίσης

Κάτι άλλο

02

Τι ηλικία έχει το παιδί σας;

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
03

Σε ποια γλώσσα θα θέλατε να γίνει η συνεδρία;

Ελληνικά
Αγγλικά
04

Προχωρήστε στην επιλογή ενός πλάνου

Επιλέξτε την ημ/νια της πρώτης συνάντησης σας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας

Ευχαριστούμε! Έχουμε λάβει τη παραγγελία σας.

{{ is_error_msg }}

Επιλέξτε κατηγορία
{{cat_data.category_name}}
Επιλέξτε υπηρεσία
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Διάρκεια : {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Τιμή : {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Ημ/νία πρώτης συνάντησης
Time Slot
There is no time slots available
Πρωϊνές ώρες
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Απογευματινές ώρες
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Βραδινές ώρες
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Βράδυ
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Ημ/νία πρώτης συνάντησης
Time Slot
There is no time slots available
Πρωϊνές ώρες
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Απογευματινές ώρες
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Βραδινές ώρες
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Βράδυ
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

{{ is_error_msg }}

Στοιχεία
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Επιβεβαίωση

Στοιχεία του ραντεβού σας

Πελάτης
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Επιλεγμένη υπηρεσία
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
Ημ/νία πρώτης συνάντησης
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date}}
Λεπτομέρειες του ραντεβού σας
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ cart_details.bookingpress_selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
There is no payment method available.
Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής

Pay Locally

PayPal

{{woocommerce_text}}

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!