Τρόποι Πληρωμής

Χρήση Πιστωτικής, Χρεωστικής ή Προπληρωμένης Κάρτας

+

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας. Δεχόμαστε πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τύπου Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners. Η χρέωση του Πελάτη πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης ελέγχου και πιστοποίησης των καταχωριζόμενων στοιχείων και της εγκυρότητάς τους. Η έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας συντελείται κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου. Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, ο Πελάτης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης STRIPE για την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της υπηρεσίας. Τα δεδομένα του Πελάτη συλλέγονται απευθείας χωρίς παρέμβαση της Επιχείρησης, η οποία ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Consumer Terms of Service (stripe.com)

Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή καταχώριση, την αλήθεια και την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας ή προπληρωμένης κάρτας, που χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης των στοιχείων ή αναλήθειας αυτών, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη του κάρτα, ο Πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην Τράπεζα, που έχει εκδώσει την κάρτα.

Πληρωμή μέσω Apple pay - ΠΡΟΣΕΧΩΣ

+

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Apple pay, οδηγείστε αυτόματα στην οικεία εφαρμογή Apple pay, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των καρτών, που είναι συνδεδεμένες με την υπηρεσία Apple pay, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Apple Pay ως μέθοδο πληρωμής, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Apple. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας πληρωμών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Apple, στον ιστότοπο https://www.apple.com/legal/privacy/data/el/apple-pay/

Μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα επιλογής πληρωμής με δόσεις.
Η συμβουλευτική γονέων δεν καλύπτεται από ασφαλιστικά ταμεία.

Πληρωμή μέσω Google pay - ΠΡΟΣΕΧΩΣ

+

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Google pay, οδηγείστε αυτόματα στην οικεία εφαρμογή Google pay, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των καρτών, που είναι συνδεδεμένες με την υπηρεσία Google pay, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Pay ως μέθοδο πληρωμής, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Google. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας πληρωμών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Google, στον ιστότοπο https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=und

Μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα επιλογής πληρωμής με δόσεις.
Η συμβουλευτική γονέων δεν καλύπτεται από ασφαλιστικά ταμεία.