Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια και Απόρρητο Συναλλαγών

+

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των Πελατών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ανωτέρω, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά η χρήση τεχνολογίας κρυπτογράφησης SSL (SecureSocketLayer) για ασφαλείς διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές, η οποία υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), μέσω των οποίων ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Με το πρωτόκολλο SSL, όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών στοιχείων, του ονόματος και της διεύθυνσης, κρυπτογραφούνται κατά την καταχώρισή τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών, κάθε Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, για τον οποίο απαιτείται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός εισόδου (password). Πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία έχει μόνο ο Πελάτης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της μυστικότητάς τους και της μη αποκάλυψής τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των στοιχείων, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, προκειμένου να παύσει η οιαδήποτε συναλλαγή υπό τα ανωτέρω στοιχεία, διαφορετικά η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση των απόρρητων στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η συχνή αλλαγή του password ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή χρήσης συνηθισμένων ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, καθώς και η χρήση συνδυασμού συμβόλων, κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και αριθμών.

Οι συναλλαγές, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από όλες τις διατάξεις, που ρυθμίζουν τόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και το εμπόριο μέσω φυσικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για την ασφάλεια των Πελατών, συνιστάται ο χειρισμός από τους ίδιους όλων των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω του Ιστοσελίδας ως εμπιστευτικών και απόρρητων και η μη αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.