Πολιτική Επιστροφών/Ακυρώσεων

Διαδικασία καθορισμού συνεδρίας

+

Οι συνεδρίες, που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας, πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας. Με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού, μπορείτε να προβείτε σε αγορά μίας ή περισσότερων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα επιθυμητά στοιχεία της συνεδρίας, δηλαδή ημερομηνία και ώρα, που αυτή θα λάβει χώρα. Μέσω της Ιστοσελίδας προσφέρονται δύο (2) πακέτα υπηρεσιών, ήτοι (α) δωρεάν ενημερωτική συνάντηση 20′ και (β) πλάνο συνεχιζόμενης συμβουλευτικής. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή του πακέτου, στη δεύτερη περίπτωση (β), θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής. Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή με τον τρόπο που επιλέξατε, ολοκληρώνεται η καταχώριση της παραγγελίας σας και λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο λογαριασμό που μας υποδείξατε κατά την καταχώριση των στοιχείων σας στην ειδική φόρμα. Στο ανωτέρω email θα περιλαμβάνεται (α) ο σύνδεσμος, που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την πραγματοποίηση των συνεδριών την καθορισμένη ημέρα και ώρα (β) χρήσιμες πληροφορίες και (γ) σύνδεσμος, που θα σας ανακατευθύνει σε φόρμα με τίτλο «Ερωτηματολόγιο Έναρξης Συμβουλευτικής Γονέων», το οποίο καλείσθε να απαντήσετε προαιρετικά πριν την έναρξη των συνεδριών, προκειμένου να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες μας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο Έντυπο Συγκατάθεσης Συμβουλευτικής Γονέων, το οποίο θα υπογράφεται τόσο από εσάς όσο και από τον Σύμβουλο, που θα σας ανατεθεί, πριν την έναρξη των συνεδριών.

Ακυρώσεις/αλλαγές

+

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε αλλαγή ημερομηνίας της συνεδρίας για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να έρθει σε επικοινωνία με τον Πελάτη μέσω τηλεφώνου ή email, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά. Αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη συνεδρία σε νέα ημερομηνία, δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει στην Εταιρεία.

2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας πραγματοποίησης της συνεδρίας, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο. Έχετε τη δυνατότητα αλλαγής της μέρας και ώρας μίας συνάντησης έως και 24 ώρες πριν από την προκαθορισμένη ώρα της συνάντησης. Εξαιρείται από αυτό τον κανόνα η πρώτη συνάντηση σε περίπτωση που έχει κλειστεί σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξή της, καθώς υπάρχει δυνατότητα να κλείσετε την πρώτη συνάντηση ακόμα και 120 λεπτά πριν την έναρξή της. Σε περίπτωση που δε δύναται να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία με υπαιτιότητα του πελάτη, το τίμημα δεν επιστρέφεται.

3. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την καθορισμένη συνεδρία, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την συνεδρία σε λιγότερο από 24 ώρες από την πραγματοποίησή της ή δεν εμφανιστείτε κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, δεν επιστρέφονται χρήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σας επιστραφεί το σύνολο (100%) του τιμήματος, σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας υποδείξετε.

Επιστροφή χρημάτων

+

Μετά την ολοκλήρωση συνολικά οκτώ (8) πρώτων συνεδριών, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή του συνολικού ποσού, που καταβάλατε, σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, σε περίπτωση που δεν μείνατε ευχαριστημένοι από την παροχή των υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε λόγο.