Όσο προσέχω την καλή συμπεριφορά των παιδιών μου, τόσο μειώνεται η κακή συμπεριφορά