Μόνο με συνεχή ενθάρρυνση χτίζεται η αυτοπεποίθηση των παιδιών