Με το time out, εγκαταλείπουμε το παιδί μας τη στιγμή που μάς έχει περισσότερο ανάγκη