Ένα παιδί που αναγκάζεται να πει συγγνώμη, δε το εννοεί