Η αποδοχή από τους γονείς αποτελεί ένα από τα βασικά κλειδιά της αυτοεκτίμησης