Όταν ένα παιδάκι αρνείται να δώσει ένα αντικείμενο που κρατά