ΕΙΔΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Όλγα Μουκούλη

Είμαι ειδική νηπιαγωγός με πολύχρονη εμπειρία στην προσχολική ηλικία σε διαφορετικές δομές ειδικής αγωγής στο δημόσιο σχολείο, έχοντας συν-διαμορφώσει με γονείς σειρά εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την ολιστική υποστήριξη των παιδιών.

Αναγνωρίζω την ανάγκη ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου με εργαλεία που προάγουν τη θετική γονεϊκότητα και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων θεωρώ ότι με συστηματική καθοδήγηση, οι γονείς μπορούν να επανεκπαιδεύσουν τον εαυτό τους, ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και να γνωρίζουν πως να ενδυναμώσουν τα παιδιά τους σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.