ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ιωάννα Δαρβύρη

Είμαι Ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Mεταπτυχιακό (MSc) στην Κλινική Ψυχολογία, με ειδίκευση στη διαχείριση συναισθημάτων και το αποτύπωμα των τραυματικών γεγονότων στη μνήμη. Είμαι εκπαιδευόμενη στη Λογικοθυμική Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Albert Ellis Institue, New York).

Έχω εργασιακή εμπειρία ως ψυχοθεραπεύτρια αλλά και στη διασύνδεση ασθενών στις ΗΠΑ. Οι πρακτικές που ολοκλήρωσα συμπεριλαμβάνουν την έρευνα σε ευαίσθητους πληθυσμούς και την αξιολόγηση της άνοιας στην τρίτη ηλικία. Έχω πιστοποιηθεί σε σεμινάρια σχετικά με την ψυχική υγεία των γυναικών, τη σεξολογία και τη διαχείριση φαρμακολογίας σε άτομα με ζητήματα εθισμού.

Πιστεύω πως η γονεϊκή εμπειρία ξεκινά εκ των έσω, και πως η ορθή αυτορρύθμιση σε συνδυασμό με πρακτικές συμβουλές, μπορεί να μετατρέψει κάθε εμπόδιο σε ευκαιρία για διασύνδεση μεταξύ του γονιού και του παιδιού. Η σωστή καθοδήγηση για την δημιουργία αυτής της σύνδεσης, είναι υψίστης σημασίας, έχοντας ως γνώμονα τη σμίλευση μιας νέας σχέσης, πιο ήρεμη και πιο γεμάτη, και για το γονιό και για το παιδί.