ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Αναστασία Βρεττού (MSc)

Είμαι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (MSc) & Εκπαιδευτικός (ΒΑ) με σπουδές στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε γραφεία διασύνδεσης, κλειστές δομές, δήμους και είμαι επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας (ΕΚΠΑ). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την επαγγελματική προσαρμοστικότητα.

Η λήψη απόφασης των παιδιών είναι συνυφασμένη με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι γονείς αντιπροσωπεύουν σημαντική περιβαλλοντική επιρροή στην ανάπτυξη των παιδιών και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη στάσεων σχετικά με τις αποφάσεις τους. Μέσα από την κατάλληλη πληροφόρηση, οι γονείς θα μπορέσουν να είναι υποστηρικτικοί και παρόντες στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μονοπάτι των παιδιών τους.